• <code id="ucyku"><nav id="ucyku"></nav></code>
  • <bdo id="ucyku"><nav id="ucyku"></nav></bdo>
  • <input id="ucyku"><samp id="ucyku"></samp></input>
    产品列表返回上页>>>
    • HM-600黑白密度计 HM-600 HM-600黑白密度计 HM-600 HM-600黑白密度计是用于测量透过透明材料(如软片片基)的光量,以确定表面吸收光的量的仪器,它主要由照明系统、采集光和测量系统以及信号处理系统构成。HM-600黑白密度计使用交流调制光...
    优信快三